Sundhed

Her på siden finder du en række henvisninger til relevante hjemmesider og litteratur om Sundhed.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Jerome Bruner (1999): Mening i handling, Forlaget Klim.

Karen Wistoft (2012) : Trivsel og selvværd – mental sundhed i skolen , Hans Reitzels Forlag.

Aaron Antonovsky (2000): Helbredets Mysterium, Hans Reitzels Forlag.

Mathilde Nyvang Hostrup (2014): Inkluderende dagtilbudspædagogik,  Akademisk Forlag.

Danmarks Tekniske Universitet (2009): Hvor sunde er de danske børnehaver? – Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt dagtilbud til 3 – 6 årige, Kosmos. 

Giske, R., Tjensvoll, M., & Dyrstad, S. (2010): Fysisk aktivitet i barnehagen. Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med 5-åringer. Nordisk Barnehageforskning, 3. 

Grøntved, A., Pedersen, G., Andersen, L., Kristensen, P., Møller, N., & Froberg, K. (2009): Personal characteristics and demographic factors associated with objectively measured physical activity in children attending preschool. PediatricExercise Science, 21. 

Koch, A. B. (2011): Bevægelsesglæde – idræt i daginstitutionen. BUPL forskning, nr. 1. 

Koch, A. B. (2013): Når børn trives i børnehaven. Ph.D.ViaSystime.

Kulturministeriet (2011): Inspirationskatalog – 7 timers idræt og motion om ugen for børn og unge.

Lokale- og Anlægsfonden (2009): Rum der bevæger børn. København.

Nielsen og Christoffersen (2009): Børnehavens betydning for børns udvikling. SFI

Palludan, C. (2008): Børnehaven gør en forskel. DPU. 

Pedersen C, Norman K, Christensen S, Skov L, Curtis T. (2009): 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet – den gode kommunale model – Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer. København: Sund By Netværket og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.  

Karen Wistorft (2013): Trivsel og lyst til at lære i skolen. Forelæsning på Youtube.

Karen Wistoft (2010): Mental Sundhed i skolen - Evidensbaseret grundlag for fremme af børns mentale sundhedForskningsrapport fra Aarhus Universitet

Per Schultz Jørgensen (2009): Et godt børnemiljø handler om sociale relationer. Artikel fra DCUM.

Vidensråd for Forebyggelse (2014): Børn og unges mentale helbred, rapport