Ledelse

For at understøtte den gode professionelle hverdagspraksis i dagtilbud er god ledelse vigtig. Læs mere om ledelse i dagtilbud i Hjørring Kommune nedenfor og find henvisninger til anden relevant litteratur om emnet.

Hjørring Kommunes beskrivelse af ledelse i dagtilbud: Ledelse

Christoffersen, M.N.; Højen-Sørensen, A-K. & Laugesen, L. (2014): Daginstitutionens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. SFI.

Conrad, T. (2015): Intentionalitet & uforudsigelighed: Evidensbaseret implementering i en pædagogisk kontekst. I: Næsby, T. (red.): Evidens i pædagogens arbejde. Dafolo.

Hattie, J. (2009): Visible Learning. Routledge.

Hattie, J. (2013): Synlig læring – for lærere. Dafolo.

Kjær, B. (2010): Inkluderende pædagogik. Akademisk Forlag.

Levin, B. (2011): System-wideimprovement in education. Education Policy Series 13. International Academy of Education.

Majgaard, K. (2015): Pædagogisk ledelse som transformativ praksis. I: Cecchin, D. (red): Barndomspædagogik i dagtilbud. Akademisk Forlag.

Moos, L. (2003): Educational Leadership. I:  International Journal of Leadership in Education, vol. 6, nr. 1.

Nielsen, L. T. (2013): Teamsamarbejdets dynamiske stabilitet – en kulturhistorisk analyse af læreres læring i team. Ph.d.-afhandling. Forlaget UCC.

Næsby, T. & Qvortrup, L. (2014): Hvad er inklusion og hvordan ledes det? I: Ritchie, T. (red.): De mange veje mod inklusion. Billesø & Baltzer.