Kreativitet og innovation

Her finder du henvisninger til en række relevante hjemmesider og litteratur om Kreativitet og innovation.

Biesta, G. (2007): Democracy, Education and the Question of Inclusion. I: Nordisk Pedagogikk, 27(1) s. 18-29.

Bratterud, Å.; Sandseter, E.B.H. & Seland, M. (2012):Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Rapport 21. Skriftserien fra Barnevernetsutviklingssenter i Midt-Norge. Trondheim: NTNU og Dr. Mauds Minne.

Daniela Cecchin,  Lene Tanggaard, Trevor Davies., Rasmus Tscherning med flere, (2013): Kreative børn er en samfundsinvestering. Kulturstyrelsen.

GiudiciC.; Rinaldi C. og Krechevsky M. (2001): Making Learning Visible. Reggio Emilia: Reggio Children.

Hansen, O.H. (2012): Professionens selvforståelse: Fra fri leg til organiseret læring. In: Paideia nr. 3. LSP, Høgskolen i Hedmark, Högskolan i Borås og Dafolo Forlag.

Hornstrup, C.; Tomm, K. & Johansen, Th. (2009): Spørgsmål, der gør en forskel. København: MacMannBerg.

Jensen, V.B. (2012): Kreativitet skal læres i børnehaven. In: Børn & Unge nr. 27. Februar.

Kostøl, A. K. (2014): Barns medvirkning på egen barnehagehverdag. PAIDEIA nr. 7. LSP, Høgskolen i Hedmark, Högskolan i Borås og Dafolo Forlag.

Kirketerp, Anne (2010): Foretagsomhed kommer ikke af sig selv. Interview i UVM: Pionermagasinet 05.

Lind, L. (2004): Relationers betydning i vuggestue og børnehave. I: Ritchie, T. (red.): Relationer i teori og praksis, København: Gyldendals akademiske bogklubber

Ministeriet for Børn og Undervisning (2012):Fremtidens dagtilbud – Pejlemærker fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud. Rapport nr 1.

Nielsen, A.A. og Nygaard Christoffersen, M. (2009):Børnehavens betydning for børns udvikling. København: SFI.

Nordahl, T.; Kostøl, A.; Sunnevåg, A.; Knudsmoen, H.; Johnsen, T. og Qvortrup, L. (2012): Kvalitet i dagtilbuddet – set med børneøjne. En kortlægning af pilotprojektet: LP-modellen i de kommunale dagtilbud. Dafolo.

Nordahl, T. (2014): Ole Hansen som kapasitetsbygger og kunnskapsmobiliserer i utdanningssystemet. I: Qvortrup (red): Inklusionens historie og aktualitet. Festskrift til en ildsjæl – Ole Hansen, s. 73 – 86. Frederikshavn: Dafolo.

Næsby, T. (2012): Kvalitet I dagtilbud – hvad ved vi?. Paideia nr. 4. LSP, Høgskolen i Hedmark, Högskolan i Borås og Dafolo Forlag.

Næsby, T. (2014d): Børns læring – et interaktionistisk perspektiv. I. Kornerup, I. og Næsby, T. (red.):Pædagogens grundfaglighed. Frederikshavn: Dafolo. S. 96 – 125.

Schaffer, R. H.(2002): Social  udvikling. København: Hans Reitzels Forlag.

Sheridan, S. (2012): Et intersubjektivt perspektiv på kvalitet i forskolen. In: Miller, T.; Christensen, B. og Holm-Larsen, S. (red): Innovativ evaluering i dagtilbud. Frederikshavn: Dafolo.

Sunnevåg, A-K. (2013): Dagtilbud med høj,  god og lav kvalitet. I: Cepra-striben no. 15. Aalborg: UCN.

Søndergaard, Per Lykke (2008): Kreativ Kompetence. I: Gjallerhornnr 7. VIA UC

Tanggaard, L.; Birk, R. og Ernø, S. (2012):Daginstitutioners betydning for udvikling af børns kreativitet – et forskningsreview. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet 2012.