It og digitale medier

Her finder du en række henvisninger til relevante litteratur om IT og digitale medier.

Christiansen & Rose (2010): Læring med levende billeder. Samfundslitteratur.

Johansen, Stine Liv (2014): Børns liv og leg med medier. Dafolo.

Lotte Nyboe (2009) : Digital dannelse. Frydenlund.

Knudsen & Ødegaard (2011): Fotofloker. Vilkår for barns deltakelse når digitale bilder tas i bruk i barnehagen. Nordisk barnehageforskning.

Sørensen & Levinsen (2014): Didaktisk design & Digitale læreprocesser. Akademisk Forlag.

Nielsen, Tiftikci & Larsen (2013): Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et systematisk review af reviews. Clearinghouse – forskningsserien.