Det fysiske læringsmiljø

Her finder du en række henvisninger til relevante hjemmesider og litteratur om Det fysiske læringsmiljø.

EVA: Bakspejlet: Rum og læringsmiljø

Greve, A. & Løndal, K. (2012): Læring for lek i barnehage og skolefritidsordning. Nordisk Barnehageforskning, 5(19)

Iversholt, L. et al (2012): Creatorsroom. Leg og læring.

Moser, T. (2012): Barnehagens innerom som pedagogiskutviklingsprosjekt– konsekvenser av ny møblering og romorganisering for barns bevegelseslek og hvile. Oslo: Fagbokforlaget.

Nielsen et al (2014): Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige. Dansk Clearinghouse.

Ringsmose, C. og Staffeldt, S. (2012): Rum og læring – om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven. Dafolo.

Ringsmose, C. og Svinth, L. (2012): Læring og udvikling i daginstitutioner. (Projektet LUDVI). Dansk Psykologisk Forlag.

Winther-Lindquist, D. (2012): Tid til at ryste posen. Asterisk.