Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dagtilbudskonsulent og projektleder Jette Kjeldsen på tlf. 72 33 37 27 eller e-mail: jette.kjeldsen@hjoerring.dk

Hvis du har spørgsmål, er de velkommen til at kontakte konsulent Jette Kjeldsen, på tlf./e-mail eller ...